Strona głównaUncategorizedBezpieczne używanie promieniowej piły ramieniowej

Bezpieczne używanie promieniowej piły ramieniowej

Piły radialne należą do najbardziej wszechstronnych maszyn do obróbki drewna w sklepie z drewnem. Mogą być używane do cięcia poprzecznego, rozrywania, cięcia wąsów złożonych, cięcia tato i rabbetów i innych. Mogą również należeć do najbardziej niebezpiecznych ze wszystkich narzędzi do obróbki drewna. Jednakże, stosując odpowiednie środki ostrożności, możesz bezpiecznie używać swojej piły promieniowej do wielu zadań związanych z projektami obróbki drewna.

Ubierz się odpowiednio

Pierwszym krokiem do bezpiecznej pracy z piłą promieniową jest założenie odpowiedniej odzieży. Luźne ubranie może zaczepić się o narzędzia lub pracę, co jest bardzo niebezpieczną sytuacją.

Część opatrunku obejmuje odpowiednio okulary ochronne i ochronę słuchu.

Kontrola bezpieczeństwa przed cięciem

Piloci samolotów zawsze przed rozpoczęciem startu przechodzą kontrolę bezpieczeństwa przed lotem, a jako stolarz zawsze powinieneś wykonać wstępną kontrolę bezpieczeństwa. Kontrola ta rozpoczyna się od przeczytania i zrozumienia instrukcji obsługi dołączonej do piły promieniowej. Niniejsza instrukcja przeprowadzi Cię przez odpowiednie ustawienie i regulację piły.

Następnie sprawdź tarczę tnącą, aby upewnić się, że jest prawidłowo zainstalowana oraz czy jest ostra i względnie czysta. W tym samym czasie sprawdź, czy wszystkie osłony tarczy są zainstalowane i działają prawidłowo. Twoja instrukcja powinna wyraźnie omówić ten temat.

Wskazówki

  • Zawsze zaczekaj, aż piła osiągnie pełną prędkość przed rozpoczęciem cięcia, a następnie wyłącz piłę po zakończeniu cięcia. Nie oddalaj się od piły, dopóki się nie zatrzyma.
  • Zawsze trzymaj przedmiot obrabiany mocno na stole i przy tylnym ogrodzeniu. Nigdy nie wolno wykonywać cięcia z wolnej ręki na promieniowej ramieniu.
  • Usuń fragmenty lub trociny, które mogą utrudnić cięcie przed włączeniem piły.

Cross-Cutting na promieniowej piły ramienia

Przecinanie na promieniowej ramieniu może być nieco trudne, ponieważ brzeszczot obraca się w tym samym kierunku, co cięcie. W związku z tym operator musi pociągnąć piłę przez nacięcie, ale jednocześnie nie może chwycić tarczy i zbyt szybko przeciągnąć ostrze przez cięcie. Jest to jeszcze większy problem przy używaniu ostrza, które jest nieco matowe lub gdy używa się zestawu ostrzy do dado.

Piła przejedzie przez drewno szybciej, niż to konieczne, a operator musi przeciwdziałać temu ruchowi, pociągając za wolne, równomierne tempo, jednocześnie nie pozwalając pilarce naciskać szybciej niż jest to pożądane. Staje się to łatwiejsze dzięki praktyce.

Rip Cuts na promieniowej piły ramienia

Wiele promieniowych pilarki ramienia ma funkcję cięcia przy rozciąganiu, a głowica piły obraca się o 90 stopni, tak aby ostrze było równoległe do ogrodzenia. Pilarki te mają dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, aby cięcie było bezpieczniejsze. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące bezpiecznego cięcia wzdłużnego.

Te dodatkowe funkcje bezpieczeństwa powinny obejmować opuszczaną osłonę z przodu osłony tarczy, a także nóż rozszczepiający i urządzenie zapobiegające odbijaniu z tyłu osłony tarczy. Każdy z nich powinien być odpowiednio dostosowany do cięcia przed rozpoczęciem rozdarcia. Port trocin powinien być również skierowany w stronę operatora.

Podczas rozrywania na promieniowej piły ramowej, zawsze trzymaj przedmiot bezpiecznie na tylnym ogrodzeniu na całej długości cięcia. Featherboards mogą być dużą pomocą w tym zadaniu. Dodatkowo zawsze używaj pchacza, aby poprowadzić płytę przez nacięcie. Ten popychacz powinien być dłuższy niż średnica brzeszczotu, aby bezpiecznie trzymać palce z dala od ostrza.

Podczas zgrywania należy pamiętać, że obrabiany przedmiot może w każdej chwili cofnąć się. Urządzenie zapobiegające odbiciu ma na celu pomóc, ale, aby być bezpiecznym, należy unikać ustawiania się w linii za obrabianym przedmiotem podczas cięcia. Zamiast tego należy stać lekko z boku przedmiotu obrabianego (z której strony zależy, czy jesteś praworęczny, czy leworęczny). Jeśli stoisz bezpośrednio za obrabianym przedmiotem podczas zgrywania (i polegając wyłącznie na elementach zabezpieczających, takich jak zapadki zapobiegające odbiciu), istnieje możliwość uszkodzenia pocisku. Stanie z boku pozwoli każdemu przedmiotowi, który zostanie wyrzucony z powrotem, aby latać bezpiecznie obok ciebie.

Dodatkowe wskazówki

  • Podczas cięcia długich przedmiotów należy upewnić się, że koniec elementu znajdującego się po przeciwnej stronie jest odpowiednio podparty na tej samej wysokości co stół z piłami poprzecznymi.
  • Podczas długich nacięć, unikaj przepychania pierwszej połowy cięcia przez piłę, a następnie przeciągnij płytę za ostrze, aby zakończyć drugą połowę cięcia. Zamiast tego, umieść podpórkę rolki, aby przytrzymać tylny koniec wsadu i popchnij obrabiany przedmiot przez całe cięcie.