Sara D'Souza

Co to jest Sgraffito?

0
Sgraffito definiuje się jako „dekorację poprzez odcięcie części warstwy powierzchniowej w celu odsłonięcia innego koloru ziemi”. Niedawno dostrzegł on pewien renesans i jest obecnie...