Podstawy modelu pociągu

Whyte Notation Klasyfikacja lokomotyw poprzez układ kół

0
Lokomotywy parowe są klasyfikowane według konfiguracji ich kół. W lokomotywach parowych koła są odpowiednio nazywane kierowcami. Lokomotywy mogą również mieć zestawy nieza leżnych kół...