Ciało gliny (rzeczownik) odnosi się do rzeczywistej mieszanki gliny używanej do formowania przedmiotów. Może zawierać tylko jeden określony rodzaj gliny, ale jest bardziej prawdopodobne, że składa się z mieszanki różnych rodzajów gliny.

Inne dodatki mogą być również wprowadzane do mieszaniny. Każdy konkretny stosowany składnik jest dołączony, aby nadać glinie określone cechy. Na przykład, można dodać składniki, aby wspomóc plastyczność, obniżyć lub podnieść temperaturę wypalania bryły gliny lub zmienić jej wypalone zabarwienie. Ciała gliniane występują w szerokim spektrum kolorów, od białego do czerwonego, do czarnego i wielu kolorów pomiędzy.